Despre proiect

Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Focșani a fost un proiect de infrastructură prin care s-a realizat modernizarea Centralei Termice și refacerea unei părți din rețeaua de termoficare, pentru a creşte eficiența energetică, pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și pentru a creşte calitatea serviciului public de alimentare cu energie termică la tarife suportabile pentru populație, în condițiile respectării obligațiilor de mediu din Tratatul de Aderare al României la UE.

Proiectul "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Focșani în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană" a fost finanțat de Uniunea Europeană, prin Programul Operațional Sectorial de Mediu (POS Mediu - Axa Prioritară 3) și este derulat de Primăria Municipiului Focșani.

Investiția totală este de 120.833.817 lei, din care 95% reprezintă finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană si Guvernul României:

- Fondul de Coeziune 60.416.909 lei (50%)
- Bugetul de Stat 54.375.218 lei (45%)
- Bugetul Local al Municipiului Focșani 6.041.691 lei (5%)

Lucrările desfășurate au vizat construcția și retehnologizarea centralei ENET, modernizarea punctelor termice și înlocuirea rețelelor de transport și distribuție din zona centrală și de sud.

Lucrările au început în luna august 2012 și au fost finalizate in decembrie 2015.

Calendarul activităților