Instituții

Organizații și instituții implicate în implementarea și dezvoltarea proiectului:

 

Municipiul Focșani - Coordonator proiect
Autoritatea de Management pentru POS Mediu - Departamentul din cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor responsabil de gestionarea fondurilor structurale alocate sectorului de mediu .
Organism Intermediar Galați - supervizează aspectele procedurale ale finanțării europene
ENET - Beneficiar și partener


Professional Management Solutions SRL - Lider de consorțiu pentru Asistență tehnică pentru managementul proiectului
Hill International SRL - Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor
Proexpert SRL - Audit
BCV Invest Imob SRL - Demolări, Demontări
Loial Impex SRL - Implementare proiect la sursă

Elsaco Electronics (Lider asociere) - implementarea proiectului la Rețele și puncte termice

 


Unitatea de Management a Proiectului (UMP):
1. Adrian Imireanu - manager de proiect
2. Eugenia Drăgușanu - asistent manager de proiect
3. Vasilica Petronie - coordonatori achizitii
4. Simona Liliana Poiană - coordonator financiar
5. Cristina Maria Costin - coordonator tehnic

Înapoi


Calendarul activităților