Proiect

Despre proiect

Obiectivul general al proiectului: "Reducerea impactului negativ al emisiilor poluante și minimizarea efectelor schimbărilor climatice cauzate de sistemul centralizat de alimentare cu energie termică în scopul îmbunătățirii stării de sănătate a populației în Focșani la nivelul anului 2014 și asigurării conformării cu obligațiile de mediu stabilite prin Tratatul de Aderare".

Obiectivele specifice ale proiectului:

- Reducerea poluarii aerului (reducerea emisiilor de NOx) generate de sistemul centralizat de alimentare cu energie termică prin introducerea BAT;
- Introducerea măsurilor de eficiență energetică în scopul reducerii pierderilor de energie la nivelul sursei și în sistemul de transport și distribuție a energiei termice;
- Asigurarea accesului la serviciul public de alimentare cu energie termică la prețuri suportabile în special pentru categoriile de populație cu venituri mici.

Prin aplicarea unor tehnologii performante și prin reabilitarea rețelelor (în vederea eliminării pierderilor), vom oferi cetățenilor nu doar servicii superioare de asigurare a căldurii și apei calde, la prețuri competitive, dar vom asigura pentru toți locuitorii și vizitatorii municipiului Focșani un aer mai curat și, deci, reducerea emisiilor nocive în atmosferă.

 

Activități

Proiectul de reabilitare a sistemului de termoficare a fost demarat în anul 2011, odată cu semnarea primelor contracte de servicii pentru asistența tehnică, s-a încheiat în anul 2015.

Activități derulate:
• organizarea procesului de achiziție publică pentru cele 6 componente ale proiectului
• asigurarea managementului de proiect
• realizarea lucrărilor de demontare / demolare la centrala termică
• proiectarea și construcția noii clădiri a centralei
• achiziționarea echipamentului și amplasarea acestuia în noua clădire
• asigurarea supervizării lucrărilor
• asigurarea auditului financiar
• derularea activităților de informare cu privire la proiect


Componentele proiectului și soluția tehnică

În cadrul proiectului sunt incluse următoarele componente:


a. Centrala termică

Reabilitare, modernizare şi dotare cu echipamente şi instalaţii auxiliare in cadrul centralei, respectiv:
- instalaţiile de alimentare cu apă
- instalaţiile de tratare a apei
- instalaţiile de alimentare cu combustibil
- instalațiile electrice

Investițiile s-au concretizat în înlocuirea echipamentelor și utilajelor de producere a energiei termice existente cu o instalație de cogenerare modernă ce are în compunere:

- două motoare termice și două cazane recuperatoare de căldură cu putere electrica de 2 x 6 MWe și putere termică de 2 x 5 MWt;
- un cazan de apă fierbinte de 58 MWt cu alimentare pe gaze și păcură;
- cazan de abur de 10 t/h;


Noua centrală funcționează cu motoare termice Rolls Royce de înaltă tehnologie, asigurând atât creșterea eficienței cât și conformarea la cerințele de mediu. De asemenea, s-au reabilitat instalațiile auxiliare absolut necesare pentru funcționare pentru servicii interne, instalații termomecanice auxiliare, compresoare de gaze, reechipare și reabilitare stație electrică și cameră de comandă, echipamentele pentru sistemul de demineralizare a apei și instalația de tratare ape uzate.


b. Punctele termice

S-au derulat lucrări de reabilitare și modernizare a punctelor termice din zona Sud și zona centru.


În aceste puncte termice s-au realizat și sisteme de monitorizare şi dispecerizare a datelor referitoare la starea sistemului, în vederea intervenirii în timp util pentru remedierea posibilelor avarii.

Punctele termice reabilitate și modernizate în zona Sud au fost:

- PT 14 - lângă Mausoleu
- PT 9 - fosta centrală termică cu coș de fum
- PT 20 - lângă școala nr.1 și 8
- PT 42 - lângă Biserica "Înălțarea Domnului"
- PT 13 - la intrarea în Complexul Sportiv Sud
- PT 80 - parter supermarket Zanfir Sud


Punctele termice reabilitate și modernizate în zona Centru:

- PT 3 - Sala Polivalentă
- PT 2 - lângă Școala nr.10
- PT 4 - în parcarea interioară str. Plevnei
- PT 8 - în spatele BRD

c. Reabilitarea şi modernizarea reţelelor de transport şi distribuţie

Principalele lucrări au constat în înlocuirea conductelor vechi, procurarea şi montarea conductelor preizolate pentru transportul si distribuţia energiei termice astfel:

- Rețele de transport : 4.425 m
- Rețele de distribuție : 10.487 m

 

Calendar

Proiectul de reabilitare a sistemului de termoficare a fost demarat în anul 2011, odată cu semnarea primelor contracte de asistență tehnică (supervizare și managementul proiectului) și s-a încheiat la sfârșitul anului 2015. Calendarul care prezintă perioada de desfășurare și termenele de finalizare exacte ale principalelor activități poate fi consultat aici.

Echipa

Echipa de implementare a proiectului "Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focşani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice"este formată din:

Unitatea de Management a Proiectului (UMP):
1. Adrian Imireanu - manager de proiect
2. Dan Braşov - asistent manager de proiect
3. Viorica Marafevici - coordonator achizitii
4. Simona Liliana Poiană - coordonator financiar
5. Cristina Maria Costin - coordonator tehnic

Management de proiect: SC Professional Management Solutions SRL

Organism Intermediar Regiunea 2 Sud-Est Galaţi

 

Indicatorii fizici ai proiectului

- motoare termice (2*6MWe) cu cazane recuperatoare de căldură (2*5MWt) - 2 buc.
- cazan de apă fierbinte, 58 MWt - 1 buc.
- reabilitare/modernizare sisteme auxiliare - 1 buc.
- reabilitare/modernizare parţială reţele termice de transport - 4.425 km
- reabilitare/modernizare parţială puncte termice - 10 buc.
- reabilitare/modernizare parţială reţele termice de distribuţie - 10.487 km

Finantare

Cost total al investiției: 149 214 754 lei

Proiectul este finanțat prin fonduri europene, de la bugetul național și prin contribuții locale.
Contribuția Uniunii Europene, prin Programul Operațional Sectorial de Mediu (POS Mediu - Axa Prioritară 3) este de 50%, respectiv: 74 607 377 lei.

Contribuția bugetului de stat este de 45%, respectiv: 67 146 639.
Restul investiției este asigurat de la bugetul local, în proporție de 5%, respectiv: 7 460 738.
Sumele disponibilizate de Uniunea Europeană și de bugetul de stat, respectiv 95% din bugetul total, reprezintă contribuție nerambursabilă.

 

Înapoi


Calendarul activităților