Pentru presă

Comunicat de presa decembrie 2015

Comunicat de presa decembrie 2015

Municipiul FOCŞANI a derulat începând din martie 2011 si până în decembrie 2015 proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focşani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterea eficienţei energetice".

 

Proiectul este co-finanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 3 - Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică în localităţile cele mai afectate de poluare, valoarea totală a proiectului fiind de 120.833.818 RON, din care 60.416.909 RON reprezintă valoarea nerambursabilă din partea FC, 54.375.218 RON - valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional, iar 6.041.691 RON reprezintă contribuţia de 5% din partea Municipiului Focşani.

 

Proiectul a fost iniţiat de către municipalitate, în urma analizei disfuncţionalităţilor existente şi care au devenit stringente în ultima perioadă, referitor la calitatea serviciilor dar şi la nivelul costurilor pentru populaţie.

 

Obiectivul general al proiectului a fost reducerea impactului negativ al emisiilor poluante și minimizarea efectelor schimbărilor climatice cauzate de sistemul centralizat de alimentare cu energie termică în scopul îmbunătățirii stării de sănătate a populației în Focșani și asigurării conformării cu obligațiile de mediu stabilite prin Tratatul de Aderare.

Obiectivul strategic al proiectului a constat în asigurarea unui sistem de încălzire urbană durabil, cu tarife suportabile pentru locuitorii Municipiului Focșani.

 

In luna noiembrie, odata cu finalizarea ultimului contract de lucrări care a vizat continuarea lucrărilor de reabilitare a SACET, Municipiul Focțani a încheiat cu succes implementarea proiectului.

 

Proiectul a fost implementat prin intermediul a trei contracte de servicii şi patru contracte de lucrări:

(a) Servicii:
 Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului
 Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor
 Servicii de audit

(b) Lucrări:
 Demolări, demontări
 Implementarea proiectului la sursă
 Implementarea proiectului la rețele de termoficare și puncte termice
 Continuarea reabilitării SACET

 

Prin implementarea acestui proiect, Municipiul Focşani a realizat toate obiectivele specifice pe care și le-a propus, respectiv reducerea poluării aerului generate de sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, creşterea eficienţei energetice atât la Centrala termică cât şi prin înlocuirea reţelelor cu pierderi, asigurarea accesului la serviciul public de alimentare cu energie termică la preţuri suportabile în special pentru categoriile de populaţie cu venituri mici.

 

Pentru mai multe informaţii vă rugăm vizitaţi site-ul proiectului: http://www.termo.focsani.info

 

Comunicat de presă, decembrie 2013

Marţi, 17 decembrie 2013 se va pune în funcţiune noua Centrală Termică a Municipiului Focşani.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizualizaţi comunicatul de presă (click pe titlu)

Comunicat de presă, iunie 2013

Începând cu data de 10 iune 2013 vor începe lucrările pentru reabilitarea rețelelor de termoficare din zona Centru astfel:

- Reabilitarea retelelor de transport din zona Centru. Lucrarile vor incepe de la intersectia Bulevardului Unirii cu Strada Anghel Saligny si vor continua pe Bulevardul Unirii, Strada Mr. Gh. Pastia, Strada M. Kogalniceanu.

- Reabilitarea retelelor de distributie aferente Punctului Termic nr. 2 situat langa Scoala Duiliu Zamfirescu.

Aceste lucrări vizează înlocuirea conductelor vechi si deteriorate cu conducte preizolate în scopul reducerii pierderilor de energie în sistemul de transport și distribuție a energiei termice.

 

Comunicat de presă, noiembrie 2012

În perioada următoare, vor începe lucrările de reabilitare și modernizare a 6 puncte termice din zona sud: PT14, PT9, PT20, PT42, PT13, PT80 și 4 puncte termice din zona rețelelor de transport și distribuție prin înlocuirea conductelor vechi, procurarea și montarea conductelor preizolate pentru transportul și distribuția energiei astfel: - rețetele de transport (4425m); - rețelele de distribuție (10487m).

 

Comunicat de presă, noiembrie 2011

Încep lucrările de reabilitare a sistemului care asigură caldura pentru peste 40% din cetățenii municipiului Focșani. În mai puțin de un an și jumătate, toți locuitorii orașului vor simți o evidentă îmbunătățire a calității mediului, iar serviciile de asigurare a căldurii și apei calde vor fi semnificativ mai perfomante.

Comunicat de presă, martie 2011

La începutul lunii martie 2011, la Ministerul Mediului și Pădurilor, a fost semnat contractul de finanțare a proiectului "Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focşani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice".

Înapoi

Calendarul activităților